|

Sielovados bendradarbių šv. Mišiose prisiminta Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės diena

2020 m. sausio 3-iąją, pirmąjį mėnesio penktadienį, arkivyskupijos kurijos bei institucijų darbuotojai drauge šventė Eucharistiją, dėkojo Dievui už naują Jo dovanojamą laiką – ką tik prasidėjusius Naujuosius metus, prašė laiminti ateitį, darbus ir bendrystę.

Naujų metų sulaukusius sielovados bendradarbius pasveikino, Viešpaties šviesos jų gyvenimui palinkėjo arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, vadovavęs  Eucharistijos šventimui Šv. Jono Krikštytojo koplyčioje.

Ganytojas, be to, atkreipė dėmesį į ypatingą dieną – sausio 3-iąją minime Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystę. Prieš 76-erius metus Elena buvo nužudyta įsibrovėlių į jos tėvų namus Kaune, Tvirtovės g. Elena Spirgevičiūtė mirė gindama savo šeimą ir tyrumą. Kauno arkivyskupija, pradėjusi beatifikacijos procesą 2000 metais, darbuojasi ir meldžia jos paskelbimo palaimintąja.

„Kas turi viltį Kristuje, tas skaistina pats save, nes ir pats Kristus yra skaistus“ – šiuos Pirmojo apaštalo Jono laiško žodžius (plg. 1 Jn 3, 3) vyskupas Algirdas savo homilijoje susiejo su Elenos Spirgevičiūtės kankinyste. Ši mintis artima Elenos norui išlaikyti širdies tyrumą. Ji, dar būdama paauglė, savo dienoraštyje jau svarstė įvairias gyvenimo galimybes, rimtai galvojo apie pašaukimą. Kita vertus, Elena buvo visiškai atvira Dievui ir tai ateičiai, kurią Jis savo valia duos.

„Elena buvo ištikima savo jaunatviškam idealui ir vėliau nepasidavė nusikaltėlių prievartai, bet pasirinko kankinės mirtį“, – sakė vyskupas Algirdas, atkreipdamas dėmesį, kaip nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių buvo aukštinama tikėjimo kankinystė. Ji laikyta ypatinga Dievo malone, kurią reikia dėkingai priimti.

„Dievo žodis šiandien moko atvirumo ateičiai ir pasiaukojimo, moko priimti visas dovanas, kurias Jis mums yra paruošęs ateityje“, – kalbėjo ganytojas ir apie Elenos Spirgevičiūtės pavyzdį bei jos pasiaukojimą dėl visos šeimos. ׅ

Šioje liturgijoje buvo pašventinta nauja taurė ir patena, kurios bus naudojamos koplyčioje švenčiant šventąsias Mišias.

Užbaigus Eucharistiją sielovados bendradarbiai buvo pakviesti dar valandėlę praleisti drauge agapėje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
www.kaunoarkivyskupija.lt

Similar Posts