Piligrimystė


Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

Gimtoji Elenos parapija, kur ji lankėsi nuo mažumės, dažnai prieš pamokas. Čia buvo pašarvota. Šventoriuje yra perlaidoti jos žemiškieji palaikai.

Kauno Saulės gimnazija

Ją lankė ir baigė Elena Spirgevičiūtė. Mokykloje jos garbei yra įrengtas memorialinis kambarys.

Angelo paminklas

Buvusioje namų vietoje, čia ji gyveno su tėvais ir patyrė kankinystę.

Mažoji Prisikėlimo bažnyčia

Čia Elena buvo pakrikštyta ir taip pat šioje bažnyčioje mėgo melstis.