Palikimas


„Žodžiai tavo garbei: žvilgsnis į Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės asmenybę ir rašytinį palikimą“

 • Sudarytojas: Nerijus Pipiras
 • Leidėjas: Naujasis lankas
 • Išleidimo metai: 2021
 • Puslapiai: 112
 • ISBN: 9786094742507

Adelė Dirsytė
„Marija, gelbėki mus“

Lapkričio mėnesį „Ateities” leidybos centras naujai išleido Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės parengtą maldaknygę „Marija, gelbėki mus”. Tai jau ketvirtoji šios didžiausiu tiražu išleistos ir į daugybę pasaulio kalbų išverstos knygos laida lietuvių kalba. Simboliška, kad naujas maldaknygės leidimas pasirodo minint Ateitininkų metus – Adelė Dirsytė pati buvo mokytoja ateitininkė.

Kaip yra pažymėjęs kun. prof. Kęstutis A. Trimakas, šioje maldaknygėje surašytos ne tik maldos. Už jų slypi pasaulėžiūra, platus ir gilus žvilgsnis. Čia akivaizdžios dvi žmogaus išgyvenamos tikrovės: dieviškoji ir žmogiškoji. Savo konkrečią žmogiškąją tikrovę Adelė stengiasi derinti su Dievo valia, dieviškąja tikrove. Į Dievą nukreipti prašymai, iš Jo visko tikimasi.

Jėzus Kristus, Mesijas, Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, dalyvauja visose žmogiškose patirtyse, taigi ir tremtyje. Savo gyvenimu, kančia, mirtimi ir prisikėlimu Jis išgelbėjo žmoniją ir pašventino: tremtis per Jį tampa keliu į Dievą, pašventinančiu ir išgelbstinčiu keliu. Tremties, išbandymų laikas – pirmiausia laikas su Kristumi. Būtent taip šį iššūkį išgyvena pati Adelė.

Ši knygelė, kuriai, reikia tikėtis, atsiras vietos kiekvieno lietuvio namuose, ir šiandien teprimena, kad, kaip ir Marijos, taip ir mūsų visų kiekviena gyvenimo diena turi būti tiesiog Kristus.

 • Autorius: Adelė Dirsytė
 • Leidėjas: Ateities leidybos centras
 • Metai: 2020
 • Puslapiai: 94
 • Formatas: 9 x 13,5 x 0,7 cm, minkšti viršeliai
 • ISBN: 9786099505893