|

Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje paminėtos 74-osios E. Spirgevičiūtės metinės

2018 m. sausio 4 dieną Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje paminėtos 74-osios Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties metinės. Šv. Mišioms vadovavo Dievo tarnaitės E. Spirgevičiūtės beatifikacijos bylos Kauno arkivyskupijoje postulatorius kun. Andrius Končius, koncelebravo kun. Robertas Urbonavičius, kun. Nerijus Pipiras, kun. Žilvinas Zinkevičius, br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Drauge meldėsi skautų atstovai ir jų dvasios tėvas kun. Arūnas Jankauskis. Dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų.

Homilijoje kun. R. Urbonavičius išryškino pasirinkimo svarbą, akcentuodamas, kad Elena gali būti puikus pavyzdys tiems, kurie šiandien yra pasirinkimų kryžkelėje. Po šv. Mišių parapijos namuose vykusiame pokalbyje apie Eleną kun. N. Pipiras pasidalijo mintimis apie Dievo tarnaitės dvasinį pasaulį, atsiskleidžiantį išlikusiuose jos dienoraščio puslapiuose. Kun. A. Končius kalbėjo apie beatifikacijos bylos eigą. Vyko diskusija.

Vėliau prie Elenos brolio Česlovo Spirgevičiaus rūpesčiu buvusioje Spirgevičių sodybos vietoje pastatyto paminklo (Taikos prospekto ir Studentų gatvės sankryžoje) buvo meldžiamasi, prašant, kad Elena būtų pripažinta palaimintąja, sugiedota giesmė „Marija, Marija“. Minėjime dalyvavo ir Elenos brolis Č. Spirgevičius.

www.antanoparapija.lt

Similar Posts