|

Kauno krašto ateitininkų žygis į Šiluvą su Dievo tarnaitės ateitininkės Adelės Dirsytės mintimis ir malda

Rugsėjo 14 dieną Kauno krašto ateitininkai dalyvavo tradiciniame piligriminiame žygyje į didžiuosius Šiluvos atlaidus. Rytmetį pajudėję iš Kauno, per penkiasdešimt žmonių stabtelėjo Maironio tėviškėje Pasandravyje. Čia po maldos ir džiaugsmingo susipažinimo prasidėjo žygis pėsčiomis. Žygiuota gėrėjantis rudenėjančiu kraštovaizdžiu, prie Dievo Motinos kojų nešant prasidėjusių naujųjų mokslo metų idėjas ir iššūkius. Šis žygis buvo einamas ir su Dievo tarnaitės ateitininkės Adelės Dirsytės mintimis bei malda.  Piligrimystė buvo skirta taip pat ir maldai už netrukus prasidėsiančius Ateitininkų metus.

Prie Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčios piligrimai stabtelėjo pietų ir trumpos atokvėpio valandėlės. Čia žygio dalyvius pasveikino Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas kun. Nerijus Pipiras. Jis ragino nepamiršti, kad einame švęsti Marijos gimtadienio ir Marijai kaip dovaną nešti kiekvienos savo dienos žinant, jog Marija yra ten, kur yra pats Jėzus. Kunigas palaimino dovanas, kuriomis piligrimai stiprinosi. Vėliau, keliaujant link Šiluvos, buvo apmąstomas Kryžiaus kelias pagal Dievo tarnaitės ateitininkės Adelės Dirsytės mintis ir gyvenimą, kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Maldai vadovavo Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas ir Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos vicepostulatorius kun. N. Pipiras.

Atkeliavus į Šiluvą, buvo aplankyta Švč. M. Marijos Gimimo bazilika ir Apsireiškimo koplyčia. Gausus būrys ateitininkų dalyvavo ir vakaro šv. Mišiose, kurias už visą tądien į Šiluvą atkeliavusį jaunimą (atlaiduose vyko Jaunimo diena) aukojo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Darius Trijonis, kartu koncelebravo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, paskirtasis kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kunigai. Sakydamas homiliją, vysk. D. Trijonis ragino nebijoti siekti tobulumo, kopti į tobulumo kalną.

Pasibaigus šv. Mišioms, gavę ganytojiškąjį palaiminimą, Kauno krašto ateitininkai grįžo namo dalytis savo aplinkoje tyru, paprastu Evangelijos džiaugsmu – visko, visos savo kasdienybės, atnaujinimu Kristuje.

Kun. Nerijus Pipiras, Kauno krašto ateitininkų vietovės dvasios tėvas
www.kaunoarkivyskupija.lt

Similar Posts