|

„Adelė, slapta vaikų draugė“ – knyga vaikams ir šeimai

„Adelė, slapta vaikų draugė“– taip Adelė Dirsytė pasirašė laiškus iš tremties sūnėnams ir dukterėčiai. Bet ji, būsima šventoji, yra ir dabar vaikų draugė Danguje, į jos litaniją būtų galima įrašyti Vaikų draugė… Kodėl toks titulas? Apie tai ir pasakojama knygoje vaikams ir šeimai. Vaikams, o ir mums, suaugusiems, reikia įkvepiančių pavyzdžių, superherojų ir mūsų aplinkos, kurie padėtų teisingai susidėlioti gyvenime prioritetus atskirti grūdus nuo pelų ir atpažinti, kokiomis vertybėmis aš vadovaujuosi.

Danguolės Gervytės ir Jūratės Tamošiūnaitės  knyga yra apie mokytoją tremtinę Adelę Dirsytę, kuriai rengiama paskelbimo palaimintąja (beatifikacijos) byla. Adelė – XX a. pradžios mergaitė iš Kėdainių rajono, Pramislavo kaimo. Nuo pat vaikystės ji svajojo būti mokytoja.  Mokėsi Šėtos progimnazijoje, vėliau – Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje. Užaugusi ji baigė Lietuvos universitetą ir tapo vokiečių kalbos mokytoja, dirbo Vilniuje, dalyvavo Ateities organizacijos veikloje. 1946 metais buvo suimta ir nuteista už antitarybinę veikla, ištremta į Čumą (db. Komijos respublika), vėliau perkelta į Irkutsko sritį ir Kolymos lagerius. Tremtyje ji ypatingai globojo kartu kalėjusias mokines ar jaunesnes merginas. Jos ją taip ir vadindavo – Mokytoja.  Manoma, kad Adelė mirė Chabarovsko ligoninėje. Jos kapas nežinomas. Adelė su savo mokinėmis parašė garsią visame pasaulyje tremtinių maldaknygę „Marija, gelbėk mus“, kuri paslaptingu būdu pasiekė laisvą pasaulį, buvo išversta ir dideliais tiražais atspausdinta užsienio kalbomis. Ji tapo priespaudos ir persekiojimo Sibire liudytoja.

Trumpi tekstai, papildomi „langeliai“, kuriuose paaiškiname vaikams nežinomus žodžius, kitur – atveriamas to meto istorinis ar kultūrinis kontekstas, pateikiamos užduotys ir iššūkiai. Istorijoje minimi asmenys yra tikri Adelės gyvenimo liudytojai. Knygoje autorės nesiekia papasakoti visą Adelės gyvenimo istoriją, pasirinko vaikams reikšmingus faktus ir jos gyvenimo scenas, kartu norėjo likti ištikimos istoriniams faktams ir kontekstui. Todėl ir iliustracijos sukurtos remianti senomis nuotraukomis iš Adelės šeimos archyvo.

Knygą galite įsigyti katalikiškuose knygynuose bei internetu www.knygos.lt ir www.artuma.lt

Similar Posts