| |

Dievo tarnaitei Elenai Spirgevičiūtei – „Saulės“ gimnazijos moksleivės kūrybinė dovana

Artėjame į dvidešimtmetį, kai arkivyskupijoje vyksta Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylos procesas. Prieš 20 metų, 2000 m. gegužės 7 d. Romos koliziejuje šv. Jonas Paulius II Didžiojo krikščionybės jubiliejaus proga paskelbė XX a. Bažnyčios martirologą (kankinių sąrašą), kuriame drauge su 30 tūkst. naujųjų tikėjimo kankinių pasaulyje ir 114 kankinių Lietuvoje įrašytos ir Dievo tarnaitės Adelė Dirsytė ir Elena Spirgevičiūtė. Džiugu, kad šių Dievo tarnaičių gyvenimo pavyzdį atranda jaunoji karta.

Kauno „Saulės“ gimnazijos trečios klasės moksleivė Ieva Dambrauskaitė sukūrė poemą, skirtą Dievo tarnaitei Elenai Spirgevičiūtei. Ja pasidalija su mumis visais. Ieva nuoširdžiai dėkoja savo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Solveigai Laučienei. „Saulės“ mergaičių gimnazijoje, globojamai seserų kazimieriečių, mokėsi ir pati Elena Spirgevičiūtė.

Poemos tekstas >>.

Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylą Kauno arkivyskupijoje 2000-aisiais pradėjo tuometinis Kauno arkivyskupas, dabar kardinolas Sigitas Tamkevičius. Kardinolo tremties kelią, kaip dalį gyvenimo kankinystės, atmindamas, vaizdo medžiagoje poemos autorę pristato kunigas Andrius Končius, Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylos postulatorius. Vaizdo reportažas rengtas toje vietoje, kur Kaune, Taikos ir Studentų gatvių sankryžoje, stovėjo Elenos Spirgevičiūtės gimtieji namai, tapę jos ir tetos Stasės Žukaitės žūties vieta, o dabar jų atminimas įamžintas angelo skulptūra (sukurta Antano Kmieliausko, 1998 m.).

„Niekas manęs nepažemins, jei esu kilnios dvasios“, – rašoma ant šio paminklo. Kun. Andrius Končius pabrėžia, kad Elena yra gyva liudytoja, jog niekas gyvenime negali pražūti, kai liekame tiesoje.

(nuotraukoje –  lenkų dailininko Stanisławo Czyżyckio sukurtas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės atvaizdas).

Šia proga bylos postulatorius kviečia atsiliepti, dalytis, jei kas meldžiasi ir patiria malonių Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ar Elenos Spirgevičiūtės užtarimu (apie patiriamas malones kviečiama paliudyti kurija@kaunoarkivyskupija.lt, tel. (37) 40 90 26)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
www.kaunoarkivyskupija.lt
Nuotraukos ir vaizdo medžiaga – Andriaus Jakelio

Similar Posts