| |

Kėdainių žinios: „Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės tėviškėje pašventintas koplytstulpis“

Kun. Andrius Končius: „Žmogus, kuris parodė mums tai, kas svarbiausia gyvenime“

Kėdainių žinios
2019 06 18

Similar Posts